HLR utbildning Malmö

Boka en HLR utbildning för ditt företag i Malmö idag!

Välkommen till oss på HLR-Hjälpen, vi tillhandahåller utbildningar inom hjärt-lungräddning och första hjälpen till företag och privatpersoner. Våra HLR kurser följer de senaste riktlinjerna och baseras på vetenskaplig evidens. Fokus ligger på mycket praktisk träning för deltagarna.

Vi är även återförsäljare av hjärtstartare och första hjälpen material.

Kontakta oss idag för en offert!


(Lämna tom)

 

HLR – Från manuellt till helautomatiskt

På 70 år har utvecklingen på hjärtstartare utvecklats mycket snabbt. Före 1950-talet var det enbart manuell HLR som var aktuellt på en person som fått hjärtstopp. Men i början av 50-talet genomfördes den första operationen då hjärtstartare användes. Det blev första steget till en snabb utveckling.

Idag består HLR inte enbart av kompressioner och luftinblåsningar som man kan göra som person utan allt mer blir automatiserat. Det är ändå fortfarande lika viktigt att kunna HLR då det gäller att snabbt påbörja behandlingen på en medvetslös person.

Manuell HLR

Alla som genomgått en HLR utbildning eller på annat sätt lärt sig HLR kan rädda liv på personer som har hjärtstopp. Detta utan att man behöver ha några apparater till hjälp. Det man gör är att genomföra hjärtkompressioner och inblåsningar enligt ett visst mönster för att på så vis starta hjärtfrekvensen igen.

Det finns även en del hjärtstartare som kallas för manuella. När dessa modeller används får användaren själv analysera hjärtrytmen och ställa in strömstyrkan. Modellen används enbart inom sjukvården.

Halvautomatisk HLR

Halvautomatisk hjärtstartare är den modell som de flesta tänker på när de hör ordet hjärtstartare. Förutom inom vården finns de utplacerade på många arbetsplatser, köpcentrum och offentliga lokaler. Apparaten ligger i en väska som oftast är placerad på en vägg likt en brandsläckare.

Det som gör den halvautomatisk är att hjärtstartaren analyserar hjärtfrekvensen och ger elchocker automatiskt men samtidigt måste en person koppla in den på den medvetslösa personen. Dessa apparater är utvecklade för att vara så enkla som möjligt. Vem som helst ska kunna ta fram den och använda den på en person som har hjärtstopp även om man aldrig tidigare sett eller använt en sådan apparat tidigare.

När den startas igång börjar en digital röst direkt att tala om hur man ska göra i steg för steg. Många varianter har även flera språkinställningar vilket gör att än fler kan använda dem. Däremot rekommenderas det ändå att gå en kortare kurs på att hantera en hjärtstartare. Detta oavsett om man har en på sin arbetsplats eller inte. Det är nämligen en väldig trygghet att provat den inför den dag då det blir aktuellt på riktigt.

De halvautomatiska hjärtstartarna finns i flera olika modeller. Alla har samma funktion, d.v.s. att starta hjärtfrekvensen, men det är extrafunktionerna som varierar. En del modeller är t.ex. extra lätta och hållbara vilka passar utmärkt att ha med på fjällvandringen eller liknande.

Helautomatiskt HLR

Eftersom det är viktigt att genomföra HLR snabbt som möjligt på en person som fått hjärtstopp har ett mål för forskningen på området blivit att hitta portabla lösningar som är helautomatiska. År 2013 fanns det en enda produkt som var helautomatisk och som genomför HLR utan att man behöver göra något kirurgiskt ingrepp. Det är företaget Zoll som tillverkar en väst som personen med hjärtproblem har på sig. Västen känner hela tiden av hjärtfrekvensen och ger små elstötar om så skulle behövas. Detta är inte någon väst som vem som helst kan ha på sig utan är framtagen enbart för de med speciella hjärtproblem.

Automatiska hjärtstartare som placeras inuti kroppen finns däremot i flera olika modeller och kallas för ICD. Den stora utvecklingen av dessa skedde på 60- och 70-talet och idag är ett ingrepp för att placera in en ICD ett lätt rutinuppdrag för kirurgerna.