Köpa & hyra Hjärtstartare

Vi är säljer och hyr ut flera olika modeller av hjärtstartare men arbetar mest med Lifetek defibrillatorer på grund av dess oerhört enkla förfarande och att Lifetek är ett svenskt företag som ger en trygghet vid framtida service. Kontakta oss gärna för en offert så tar vi fram den modell som passar er bäst. Läs mer på hjartstartare-aed.se

Hjärtstartare i Malmö

I alla städer är det tätast mellan hjärtstartare i citykärnan, eller med andra ord där det rör sig mest folk på dagarna. Detsamma gäller för Malmö. Det är i stadens centrum som de flesta affärerna ligger men även där flera kommunala byggnader brukar finnas. Det kan t.ex. vara stadshus och bibliotek där många kommuner placerar ut hjärtstartare.

Var finns hjärtstartare i Malmö?

I Malmö är det allra tätast med hjärtstartare i Gamla Staden och längs med Drottninggatan. Det finns bland annat på Moderna Museet  och Räddningstjänsten men även på träningsanläggningar och hotell som ligger i området.  Utanför centrala Malmö är det lättast att hitta en hjärtstartare i närheten av de större vägarna så som E6 och E20. Orsaken är att både stora köpcentrum och industriområden ligger relativt nära dessa vägar. Ju längre från vägarna man kommer desto mer bostadsområden blir det och där är det betydligt färre hjärtstartare utplacerade. Den största orsaken till detta är priset på dem. En startare kostar närmare 10.000kr för de billigare modellerna och det är få privatpersoner som anser sig ha råd att köpa in apparaten för den summan.

Var exakt alla hjärtstartare är utplacerade går att se på det nationella hjärtstartarregister som finns online.  Hjärtstarteregistret är ett samarbete där alla som har köpt en hjärtstartare kan registrera sin startare. Man skriver då in var den kommer att sättas upp samt vilka öppettider den är tillgänglig. Det går även att lägga till övrig information. Det kan vara att personal på stället där hjärtstartaren finns har utbildning på den vilket gör att de kan hjälpa till vid behov.

De hjärtstartare som finns utplacerade i samhället är mycket enkla att använda och därför behövs egentligen inte någon utbildad personal för att genomföra HLR med dessa. När de startas upp pratar nämligen en digital röst och berättar exakt hur man ska göra. Men för en person som aldrig använt en hjärtstartare kan det ändå kännas obehagligt att koppa på en apparat som ger elstötar på en annan människa. Det är därför det finns HLR utbildningar som även innefattar hantering av en hjärtstartare.

Uppmarkerade med skyltar

Att gå in på hjärtstartarregistret och se var det finns hjärtstartare i sin närhet är ett första steg för att öka möjligheten att kunna hjälpa till om olyckan är framme. Men det ligger även ett stort ansvar hos dem som har dem att skylta upp så att de snabbt går att hitta.

Det finns standardiserade skyltar som bör användas och sättas upp där hjärtstartaren finns. Det finns ingen lag på att dessa skyltar måste användas i likhet med att det inte finns någon lag på att man måste registrera sig på registret. Men de som köper in sådan apparat gör det för att kunna rädda liv och då är det viktigt att visa var startaren står.

Skylten är grön (i likhet med nödutgångsskyltar) och har ett vitt kors uppe i höger hörn. Korset visar att det är sjukvårdsmaterial som skylten utmarkerar. Mitt på skylten är det ett vitt hjärta och i detta hjärta en grön blixt som symboliserar elstötarna.

Under bilden kan det stå lite olika texter men hjärtstartare eller AED är två av de vanligare.  Bilderna på skylten är internationella och ska alltså vara lika över hela världen. Däremot varierar texten eftersom man får skriva på nationellt språk.