Hjärt-lungräddning

HLR – Att tänka på utöver HLR

Om en person påträffas som har hjärtstopp är det viktigast att starta HLR och larma ambulans direkt. Det är det enda som ska vara i fokus och HLR ska sedan fortsätta att utföras till ambulanspersonalen har kommit. Men när väl hjälp ha påkallats och hjärt- och lungräddning påbörjats finns det några saker man kan tänka på. Det gäller även efter att ambulanspersonalen har kommit och hela den stressade situationen börjar få ett slut.

Det tar tid

Hjärt- och lungräddning ska genomföras på en person till personen visar livstecken eller att ambulanspersonal har anlänt. Det betyder att man i vissa fall kan behöva göra det i 10-20 minuter. För att orka är det viktigt att genomföra de olika momenten lugnt och metodiskt och alltid genomföra kompressionerna med raka armar. Den som börjar använda sina armmuskler för att göra kompressionerna kommer mycket snart vara slutkörd i armarna.  Bästa lösningen är att vara flera personer som turas om att genomföra HLR. Är man två kan en göra inblåsningarna och den andre kompressionerna under en period varpå man byter efter ett tag.

Det är även bra att kolla vad klockan var när man började HLR eftersom ambulanspersonal gärna vill veta hur länge det pågått när de sedan tar över.

Fortsätt till ordentlig andning uppstår

Det är enbart om personen tittar upp eller börjar andas normalt som HLR ska avbrytas innan hjälp har kommit fram till platsen. Personen kan avge stönanden eller enstaka suckar utan att det betyder att en konstant andning är igång. Det kan lika gärna vara en mänsklig reflex. Att avbryta HLR för att undersöka om andningen är igång är därmed sämre än att fortsätta kompressioner och inblåsningar. Ett avbrott minskar personens chans att överleva och därför ska det pågå till tydlig andning uppstått.

Finns det hjärtstartare i närheten?

Om den medvetslöse har hjärtstopp är det en fördel om en halvautomatisk hjärtstartare används. De finns framförallt i stadskärnorna och på större varuhus men även i många kommunala lokaler samt på stora företag. Apparaten är enkel att använda då man hela tiden följer instruktioner från en datorröst och den känner själv av om personen har hjärtstopp eller inte. Det bästa är om HLR kan påbörjas manuellt medan en ytterligare person springer och hämtar hjärtstartaren.

Du kan också behöva hjälp

När man läser om HLR handlar det nästan alltid enbart om att den person som är medvetslös behöver hjälp. Så är det också initialt men även den som genomför HLR kan behöva hjälp - men då efteråt. Att vara med om en stressad situation och försöka rädda livet på en person kan mycket väl vara så pass omvälvande att man behöver prata om det. Att söka upp en kurator eller sin vårdkontakt på hälsocentralen kan vara ett sätt att få prata om händelsen.

Ring ICE

ICE är en förkortning som står för In Case Of Emergency och för att underlätta för sjukvården är det bra att lägga in ett nummer i sin mobil under namnet ICE. Många lägger t.ex. in numret till sin man/fru eller sambo vilket gör att det går snabbare att få tag på anhöriga om olyckan är framme. Är man flera som hjälps åt med HLR kan en av personerna söka efter den medvetslöses telefon och se om något ICE-nummer är inlagt.